Hahnemanns Apothekerlexikon Übersicht E

Hahnemanns Apothekerlexikon
vorheriges KapitelInhaltsverzeichnisnächstes Kapitel

Earth-worm, Eau de luce, Ebe­ne, Eben­holz, grü­nes, Eben­holz, Ebe­ni lig­num, Eber­eschen­baum, Eberi­te, Eber­rau­te, Eber­reiß, Eber­wur­zel, schwar­ze, Eber­wur­zel, wei­ße, Eber­wur­zel, wil­de, Eber­wur­zel, Eber­zäh­ne, Ebo­ris rasu­ra, Ebschbeer­baum, Ebu­lus, Ebur fos­si­le, Ebur ustum album, Ebur ustum nigrum, Ebur, Echa­lot­tes, Echi­no­pho­ra spi­no­sa, Echin­ops sphae­ro­ce­pha­lus, Echi­no­pus, Echioglos­sum, Echi­um vul­ga­re, Echi­um, Eckern, Eclai­re, peti­te, Eclai­re, Ecleg­ma, Ecorce de garou, Ecorce de gerof­le, Edel­ga­man­der, Edel­gar­be, Edel­ka­mil­le, Edell­e­ber­kraut, Edel­ma­jo­ran, Edel­sal­bei, Edel­stei­ne, Edel­wein­re­be, Edel­wer­muth­bei­fuß, Edul­co­ra­tio, Effen­baum, Egel­kraut, Eger­brun­nen, Eger­salz, Eglan­tier, Ehren­preiß, Ehren­preiß­weib­lein, Eiben­baum, Eibi­schalthee, Eiche, Eicheln, Eichen­flech­te, Eichen­lun­ge, Eichen­lun­gen­moos, Eichen­mis­tel, Eichen­moos, Eichen­schwamm, Eich­farn, Eidech­se, grü­ne, Eidech­se, kup­fer­far­bi­ge, Eider­nes­sel, Eidot­ter, Eier­öl, Ein­äschern, Ein­beer, Ein­blatt, Ein­di­ckung, Ein­ge­mach­te Sachen, Ein­horn, gegrab­nes, Ein­horn, Ein­horn­nar­wall, Ein­satz­tie­gel, Ein­wei­chen, Eisen, Eisen­blü­t­he, Eisen­blu­men, Eisen­er­ze, Eisen­essig­s­alz, Eisen­ex­trakt, Eisen­fei­le, Eisen­feil­pul­ver, Eisen­feil­spä­ne, Eisen­hart, Eisen­holz­fa­ga­ra, Eisen­hüt­lein, Eisen­hut, gel­ber, Eisen­hut, Eisen­kieß, hes­si­scher, Eisen­koch­salz, Eisen­kraut, gel­bes, Eisen­kraut, Eisen­kraut­mit­tags­blu­me, Eisen­ku­geln, Eisen­mohr, Eise­n­o­cher, Eisen­öl, Eisen­rost, Eisen­sa­fran, anti­mo­nia­li­scher, Eisen­sa­fran, eröf­nen­der, Eisen­sa­fran, Eisen­s­al­mi­ak, Eisen­salz, Eisen­tink­tur mit Quit­ten­saft, Eisen­tink­tur, adstrin­gi­ren­de, Eisen­tink­tur, eröf­nen­de, Eisen­tink­tur, Para­zel­si­sche, Eisen­tink­tur, salz­saure, Eisen­tink­tur, tar­ta­ri­sir­te, Eisen­tink­tur, Eisen­vi­tri­ol, gemei­ner, Eisen­vi­tri­ol, rei­ner, Eisen­wein­stein, Eise­rich, Eiser­pä­de, Eise­wig, Eis­kraut, Eis­vo­gel, Eiter­nes­sel, Eiweiß, Eiwisch, Elaeo­car­pus copal­li­fera, Elaeosac­charum, Elais gui­neensis, Élan, Elapho­bos­cum, Elaph­ri­um toment­o­sum, Elas­ti­sches Harz, Ela­te­ri­um album, Ela­te­ri­um nigrum, Ela­ti­ne foe­mi­na, Ela­ti­ne mas, Ela­ti­ne, Elder, com­mon, black-ber­ried, Elder, dwarf, Ele­cam­pa­ne, Elec­ta­ria, Elec­trum, Elec­tua­ria, Ele­ment­stein, Elemi en caisse, Elemi en roseaux, Elemi gum­mi, Elemi occi­den­ta­le, Elemi ori­en­ta­le, Elemi, ost­in­di­sches, Elemi, west­in­di­sches, Elemi, Elemi­öl­harz­strauch, Elend­hirsch, Ele­o­se­li­num, Ele­phant, Ele­phan­ten­laus, ost­in­di­sche, Ele­phan­ten­laus, Eleu­the­ria, Eleu­the­riae cor­tex, Eleu­the­rii cor­tex, Elfen, Elfen­bein, schwarz gebrann­tes, Elfen­bein, weiß gebrann­tes, Elfen­bein, Elfen­bein­schwarz, Elich­ry­sum foli­is abrota­ni, Elich­ry­sum mon­ta­num, Eli­xir, Eli­xi­ri­um, Eli­xi­va­tio, Elks hoof, Elle­bo­re blanc, Elle­bo­re noir, Elle­bor­i­ne, Elle­bo­rus, Eller, Eller­bir­ke, Elm, com­mon, Elm­in­thoch­or­ton, Els, Els­bee­re, Els­beer­ha­ge­dorn, Elsch­blen, Els­ebee­re, Else­nich, Els­ter, Els­ter­bee­re, Elt­ze­bee­re, Elt­zen­baum, Elut­ria­tio, Ely­chry­sum, Emer­au­de, Eme­ri, Empe­trum nigrum, Empe­trum, Emplas­tra cero­dea, Emplas­tra saturni­na, Emplas­tra, Empy­reu­ma­ti­sche Oele, Emul­sa, Emul­sio, Emul­si­on, Emulsum, Encens sau­va­ge, Encen­sur, Endi­ve, Endi­via angusti­fo­lia, Endi­via lati­fo­lia, Endi­via vul­ga­ris, Endi­via, Endi­vi­en, wil­de, Endi­vi­en, Endi­vi­en­weg­wart, Engel­blüm­chen, Engel­kätz­chen, Engels­trank, Engel­süß, Engel­süß­tüp­fel­farn, Engel­wur­zel, wil­de, Engel­wur­zel, Eng­li­sches Gewürz, Eng­li­sches Riech­salz, Eng­li­sches Salz, Ens mar­tis, Ens vene­ris Boy­le­a­num, Ens vene­ris, Ent­a­lia, Ent­a­lis, Ente, Enten­flott, Enten­gras, Enten­gries, Enten­grüt­ze, Enten­lin­se, Ent­fär­bung, Enu­la cam­pa­na, Enu­la, Enu­le cam­pa­ne, Enzi­an, gel­ber, Enzi­an, gemei­ner, Enzi­an, klei­ner, Enzi­an, nor­we­gi­scher, Enzi­an, rother, Enzi­an, schwar­zer, Enzi­an, weis­ser, Epa­ti­ca, Ephe­dra distachia, Ephe­dra mono­sta­chia, Eph­emer­um letha­le, Eph­emer­um Mat­thio­li, Epheu, Epheu­gum­mi, Epheu­harz, Epi fleu­ri, Epi­den­dron Vanil­la, Epi­lo­bi­um Angusti­fo­li­um, Epi­me­di­um, Epi­me­di­um alpi­num, Epinars, Epi­ne blan­che des champs, Epi­ne blan­che sau­va­ge, Epi­ne blan­che, Epi­ne de bouc, Epi­ne de christ, Epi­ne jau­ne, Epi­ne-vinet­te, Epi­net­te de Cana­da, Epi­pac­tis, Epis­to­mia, Epi­t­hi­mum cre­ti­cum, Epi­t­hi­mum, Epon­ge, Eppich, gemei­ner, Eppich, wel­scher, Eppich, wil­der, Eppich, Epso­mer­salz, Epur­ge, Equi mari­ni den­tes, Equi ster­cus, Equi­se­tum arven­se, Equi­se­tum flu­via­ti­le, Equi­se­tum hie­ma­le, Equi­se­tum minus, Equi­se­tum nutum, Equi­se­tum, Equs cabal­lus, Equus asi­nus, Equus mari­nus, Equus, Erb­se­len, Erb­sen, Erd­äp­fel, Erd­ap­fel­sonn­blu­me, Erd­ba­t­hen­gel, Erd­beer­bä­ren­trau­be, Erd­bee­ren, Erd­beer­kraut, Erd­beu­len, Erd­bur­zel­dorn, Erd­dampf, Erde, brau­ne, Erde, gesie­gel­te, graue, Erde, gesie­gel­te, Erde, grü­ne, Erde, japa­ni­sche, Erde, lem­ni­sche, Erd­ei­che, Erd­ei­chel, Erd­e­pheu, Erd­e­pheu­gun­der­mann, Erd­fei­gen, Erd­fett, Erd­gal­le, Erd­kas­ta­nie, Erd­kie­fer, Erd­kno­ten, Erd­kränz­lein, Erd­le­ber­kraut, asch­far­bi­ges, Erd­le­ber­kraut, Erd­man­del, Erd­man­del­cy­per, Erd­nuß, klei­ne, Erd­nuß, Erd­öl, Erd­pech, Erd­pin, Erd­rauch, Erd­rü­be, Erd­schei­be, Erd­schei­be­schweins­brod, Erd­schier­ling, Erd­schne­cke, Erd­schwe­fel, Erd­spin­nen­kraut, Erd­win­de, Erd­win­de­lö­wen­maul, Eres, Ergas­tu­lum, Eri­ca bac­ci­fera, Eri­ca vul­ga­ris, Eri­ca, Eri­ge­ron acre, Eri­ge­ron, Eri­nace­us euro­paeus, Eri­nace­us mal­ac­cen­sis, Erin­gus, Erio­phorum polystach­yon, Erle, Ers, Eru­ca mari­na, Eru­ca nobi­lis, Eru­ca palus­tris, Eru­ca pere­gri­na, Eru­ca sati­va, Eru­ca sil­vestris, Eru­ca, Eru­ca­go, Erve, Erven­strang­som­mer­wur­zel, Erven­wür­ger, Ervum ervi­lia, Ervum lens, Ervum, Eryn­gi­um ame­ri­ca­num foet­idum, Eryn­gi­um anti­quo­rum, Eryn­gi­um cam­pest­re, Eryn­gi­um foet­idum, Eryn­gi­um lute­um mon­spe­li­en­se, Eryn­gi­um marinum, Eryn­gi­um mari­ti­mum, Eryn­gi­um not­hum, Eryn­gi­um ves­cum, Eryn­gi­um, Ery­si­mum allia­ria, Ery­si­mum bar­barea, Ery­si­mum offi­ci­na­le, Ery­si­mum, Ery­thro­ni­um dens canis, Erz­engel­wur­zel, Esche, Esche­rit­zen, Esche­ritzs­pier­ling, Eschlauch, Esch­rös­lein, Esch­rös­lein­baum, Escor­zo­ne­ra, Escu­des, Escuel­les, Esel, Esels­cu­cu­mer, Esels­dis­tel, Esels­farn, Esels­fuß, Esels­gur­ke, Esels­huf, Esels­kür­bis, Esels­kür­bis­saft, Esels­ohr, Esels­pe­ter­lein, Esel­spring­gur­ke, Esel­wolfs­milch, Esox luci­us, Espar­gout­te de mer, Espar­gout­te peti­te, Espar­gout­te, Espar­sett­hah­ne­kopf, Espa­tu­le, Esqui­ne, Essence, Essen­tia, Essen­za di Ber­ga­mot­to, Essen­za di Ner­o­li, Essen­za die Cedro, Essen­zen, Essig, destil­lirter, Essig, ent­wäs­ser­ter, Essig, krystal­li­ni­scher, Essig, medi­zi­ni­scher, Essig, radi­ka­ler, Essig, Essig­äther, Essig­al­ko­hol, Essig­baum, Essig­bee­ren, Essig­ex­trakt, Essig­geist, ver­süß­ter, Essig­geist, Essi­gnaph­the, Essig­ro­se, Essig­säu­re, Essig­s­al­mi­ak, Essig­s­alz, mine­ra­li­sches, Essig­s­alz, vege­ta­bi­li­sches, zer­flos­se­nes, Essig­s­alz, vege­ta­bi­li­sches, Essigs­ode, Essig­spi­ri­tus, ver­süß­ter, Essig­spi­ri­tus, Essig­wein­stein, Eßspar­gel, Estra­gun, Esu­la arbo­re­s­cens, Esu­la major, Esu­la minor, Esu­la rara, Esu­la rotun­da, Esu­la vul­pi­na, Esu­la, Esu­le gran­de, Esu­le peti­te, Esu­le, Eufrai­se, Eufra­sia, Euhor­bia peplus, Euony­mus euro­paeus, Euony­mus, Eupa­toire bâtar­de, Eupa­toire femel­le, Eupa­toire, Eupa­to­ri­um adul­te­rinum, Eupa­to­ri­um grae­corum, Eupa­to­ri­um Mesues, Eupa­to­ri­um vete­r­um, Eupa­to­ri­um, Euphor­ben­harz, Euphor­ben­wolfs­milch, Euphor­bia cane­s­cens, Euphor­bia cha­ra­ci­as, Euphor­bia cypa­ris­si­as, Euphor­bia dul­cis, Euphor­bia esu­la, Euphor­bia helio­sco­pia, Euphor­bia ipe­cacu­an­hae, Euphor­bia lathy­ris, Euphor­bia offi­ci­na­rum, Euphor­bia palus­tris, Euphor­bii gum­mi, Euphra­gia, Euphra­sia, Euphra­sia odon­ti­tes, Euphra­sia offi­ci­na­lis, Euphra­sia rubra, Euphra­sia vir­gi­nea, Eva­po­ra­tio, Evi­gi­li­um matu­ti­num vinea­le, Ewi­ge­pheu, Exci­pu­la, Expres­sio, Extra­c­ta aquo­sa, Extra­c­ta gara­ya­na, Extra­c­ta gum­meo-res­i­no­sa, Extra­c­ta inno­mi­n­an­da, Extra­c­ta sic­ca, Extra­c­ta, Extra­c­tio, Extra­c­tum mar­tis cydo­nia­tum, Extra­c­tum mar­tis poma­tum, Extra­c­tum mar­tis sim­plex, Extra­c­tum mar­tis, Extra­c­tum saturn­i­num Gou­lar­di, Extra­c­tum saturn­i­num sic­cum, Extra­c­tum saturn­i­num, Extra­c­tum the­bai­cum, Extra­c­tum, Extrak­te, garay­ische, Extrak­te, geis­ti­ge, Extrak­te, gemisch­te, Extrak­te, gum­mi­ch­te, Extrak­te, wäs­se­ri­ge, Extrak­te, wei­ni­ge, Extrak­te, zusam­men­ge­setz­te, Extrak­te, Extrak­ti­on, Exu­viae vipe­rarum, Ey-bright, Ey, Eyblatt­nat­ter­zun­ge, Eyblat­to­phrys, Eydot­ter, Eyweiß

Hinweis:

  • Samu­el Hah­ne­manns, der Arz­nei­ge­lahrt­heit Dok­tors und Mit­glie­des eini­ger gelehr­ten Gesell­schaf­ten, Apo­the­ker­le­xi­kon, Ers­ten Theils ers­te Abt­hei­lung: A‑E, Ers­ten Theils zwei­te Abt­hei­lung: F‑K, Zwei­ten Theils ers­te Abt­hei­lung: L‑P, Zwei­ten Theils zwei­te Abt­hei­lung: Q‑Z, Leip­zig: Sieg­fried Lebrecht Cru­si­us, 1793, 1795, 1798, 1799.
  • “Alle die ein­fa­chen Mit­tel, wel­che von Anfan­ge die­ses bald zu Ende gehen­den Jahr­hun­derts an bis auf die neu­es­ten Zei­ten offi­zi­nell, oder sonst gebräuch­lich waren, auch die nur von eini­gen Aerz­ten ange­wen­de­ten, so wie die­je­ni­gen, wel­che als Haus­mit­tel einen ansehn­li­chen Ruf erhiel­ten, suche ich hier aufzustellen.”

Lexi­kon Index­sei­ten (alpha­be­tisch):
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z